Korzystanie z plików poprzez komórkę, laptopa, tablet czy komputer.